зависимост

зависимост
завѝсимост <-та̀, -и>
същ ж dipendènza f, subordinaziòne f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

 • взаимна зависимост — словосъч. съгласуваност, сплотеност, единство …   Български синонимен речник

 • Феноловый красный — Феноловый красный …   Википедия

 • връъ — завирам (нещо някъде) връъ му гу паразитно вмятане, в превод да му го завра, не се уточнява на кого, по принцип, на всичко, може да има положителна и отрицателна натовареност в зависимост от случая …   Речник на Северозападния диалект

 • верига — същ. синджир, железа, окови, букаи същ. колона, кордон, редица, низ, връзка, ред, последователност, следствие, продължение същ. ярем, робство, подчинение, зависимост същ. скоба, греда същ. поредица, серия, система същ. ци …   Български синонимен речник

 • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

 • единство — същ. цялост, целокупност, интегралност, връзка, свързаност същ. сплотеност, дружност, единодушие, единомислие, сговор, задружност, съгласие, общност, солидарност, неделимост, сцепление, монолитност същ. съгласуваност, взаимна зависимост …   Български синонимен речник

 • зависимо положение — словосъч. покоряване, подчиняване, подчинение, зависимост …   Български синонимен речник

 • заробвам — гл. поробвам, покорявам, подчинявам, потискам, поставям под робство, поставям в зависимост, обезправявам, завладявам, пленявам …   Български синонимен речник

 • йерархия — същ. подчиненост, зависимост, дисциплина …   Български синонимен речник

 • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”